top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

Anställd med hög sjukfrånvaro? Så ska du agera!

En sjukvecka här, två sjukdagar där och sedan en vecka på jobbet. Och så börjar allt om igen, med nästa korta sjukskrivning. Är det beskrivningen av en medarbetare med hög sjukfrånvaro?

Svaret är både ja och nej. Det finns ingen lagstiftad definition av vad som ska räknas som hög sjukfrånvaro hos en anställd, men företeelsen kan beskrivas som i exemplet ovan och arbetsgivare har anledning att ta frågan på allvar, menar Simployers HR- och löneexpert Anna Schönfelder:

"Förutom att sjuklönen innebär en stor kostnad för arbetsgivaren, vilket i sig motiverar till att vilja arbeta hälsofrämjande, har arbetsgivaren arbetsmiljöansvar med skyldighet att fånga upp och agera utifrån signaler på att något inte står rätt till".

Hur ofta får en anställd vara sjuk?

Det finns inga bestämmelser som reglerar hur mycket eller hur ofta en anställd får vara sjuk. Arbetsgivaren får agera om den misstänker att en medarbetare inte är sjukskriven av rätt anledning, till exempel kräva ett förstadagsintyg från den som misstänks fuska.

"Det fria arbetslivet, med alla möjligheter till distansarbete, kommer med gråzoner. Den som bara är lite förkyld kan välja jobba hemma utan att sjukskriva sig. Det kan man som chef tycka är praktiskt, men risken är att skapar en arbetsplatskultur där det känns svårt att sjukskriva sig", säger Anna Schönfelder.

"Att sjukskriva sig när man behöver det borde ses som positivt. För en god sjukfrånvarokultur på arbetsplatsen, leder ofta till att den som är sjuk kan komma tillbaka snabbare", fortsätter hon.

Hur ska arbetsgivare hantera en anställd med hög sjukfrånvaro?

Första steget är ett samtal som lyfter frågan om att chefen noterat att medarbetaren har haft många sjukskrivningar den senaste tiden. Som chef ska du gärna ha en rutin, redan innan problemen uppstår, för regelbundna avstämningssamtal. Att ha lagt grunden för en öppen och förtroendefull dialog gör det enklare att få ärliga svar även kring det som kan vara svårt att tala om.

"Ju tidigare man fångar upp signaler på att något inte står rätt till, desto bättre. Då har du som chef chansen att vända utvecklingen med enklare medel, exempelvis lyfta bort arbetsuppgifter en tid eller att anpassa arbetssituationen på annat sätt".

Källa: Simployer

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
incert.jpg
kornetsakustik.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page