top of page

NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                                Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

elvägar.jpg

Fem års banbrytande tester av elväg avslutas i Lund

Elvägsprojektet Evolution Road i Lund har resulterat i konkret kunskap och validering av hur elvägar kan bidra i utvecklingen av elektrifierade transporter och minskade klimatutsläpp. Efter fem års tester och demonstration av elväg på allmän väg avslutas därmed Evolution Road, och som en sista del i projektet avinstalleras elvägen. Resultaten kommer Trafikverket till del – för den fortsatta utvecklingen mot framtidens fossilfria transporter.

Projektet har väckt stort intresse och attraherat internationella besökare till Lund för att se och uppleva elvägen på plats. I projektet har företag, forskare och offentlig sektor arbetat och tillsammans utfört en stor mängd tester för att verifiera elvägstekniken och bidra till ny kunskap. Elvägen möjliggör en halvering av batteristorleken i fordonen, vilket ger stora miljövinster. Den konduktiva tekniken ger de höga effektuttag som behövs för framförsel av godstransporter, såsom bussar och lastbilar. Elvägen är också klimatsäkrad efter tester av installation och underhåll i kallt klimat.

Projektet är ett uppdrag från Trafikverket, som 2019 gav konsortiet Evolution Road i uppdrag att testa och demonstrera elvägsteknik från företaget Elonroad. Genom att undersöka användande, byggande, drift och underhåll men också hur elvägar kan bidra till att minska påverkan av klimatutsläpp från tung trafik, ville Trafikverket inhämta mer kunskap om den innovativa elvägstekniken.

-Vi på Trafikverket är mycket nöjda med det resultat som levererats från projektet. Vi har tillsammans lärt oss mycket under de åren som projektet pågått och det har skapat en värdefull kunskapsbas för det fortsatta arbetet med elvägar både inom Sverige och internationellt. Kunskapen kommer bana väg för utvecklingen mot framtidens fossilfria transporter, säger Sofia Magnusson, projektledare,Trafikverket.

-Projektet Evolution Road har varit ett fantastiskt pilotprojekt för Elonroad och banat väg för att vi nu bygger världens första elmotorväg utanför Paris. Genom att integrera laddningsteknologi direkt i vägen kan vi minska kraven på stora batterier och behovet av att stanna för att ladda, vilket ökar effektiviteten för bland annat tunga fordon som lastbilar och bussar. Samarbetet med partnerföretagen och stödet från Trafikverket har varit avgörande för framgången av projektet och jag vill tacka alla inblandade, säger Karin Ebbinghaus, vd Elonroad.

-Detta projekt är ett fantastiskt typexempel på hur vi som kommun kan låta innovativa lösningar testas i verkligheten. Vi ser detta som en framtidslösning då vi går mot en mer elektrifierad fordonsflotta framför allt i de större städerna. Lunds kommun ska vara klimatneutralt 2030 och då behövs alla lösningar för att nå målet, säger Adam Sandgren, näringslivschef Lunds kommun.

-Vi är stolta över projektet Evolution Road, som varit ett mycket lyckat innovationsprojekt där samarbetet mellan akademi, privat näringsliv och offentlig partner varit nyckeln till framgången. Vi vill tacka alla som har bidragit till och deltagit i projektet, säger Maria Edgren, projektledare, Innovation Skåne.
 

Om elvägar


Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon. Den elväg som testats i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenor på vägen via en strömavtagare. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.
 

Om elvägsprojektet Evolution Road


Evolution Road är ett privat-offentligt samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Projektet är en förkommersiell upphandling beställd av Trafikverket. Målet är att skapa kunskap och lärdomar om elvägar under projektets alla faser, som inkluderar att bygga, testa och därefter återställa vägen. Kunskapen blir ett viktigt bidrag för att nå ett fossilfritt elektrifierat transportsystem. Samarbetspartners är Elonroad AB, Innovation Skåne, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds tekniska högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg och transportinstitut. Läs mer om elvägsprojektet: www.evolutionroad.se

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
kristianstad front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
sala front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page