top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

Risk för förödande dödläge, underleverantörerna pessimistiska inför 2024

Sinf:s underleverantörsbarometer för sista kvartalet 2023 visar en pessimistisk framtidssyn. Omsättningsminskningen är den största sedan coronakrisen och andelen som förväntar sig en minskning har ökat från 27 procent till 38 procent sedan förra kvartalet. Hela 90 procent tror också att lågkonjunkturen kommer att fortgå i sex månader eller mer. - Just nu råder ett farligt dödläge, underleverantörerna brukar se ljust på framtiden men nu är det nattsvart, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf.
 

Lönsamheten har minskat i jämförelse med föregående år. Andelen som tror på ökad lönsamhet minskar från 28 procent till 19 procent, betydligt under genomsnittet på 36 procent, vilket även det indikerar en utbredd pessimism. Orderingången förväntas också minska. 38 procent uppger att de förväntar sig en minskning av orderingången. Det är den största minskningen på 15 år, utöver Coronakrisen.

-Under de år jag har presenterat underleverantörsbarometern har jag inte sett så mycket pessimism utöver coronakrisen som i senaste mätningen. Siffrorna brukar innehålla betydligt mer framtidstro, där tilltron på den egna verksamheten brukar vara tydlig, oron nu är markant vilket är bekymmersamt, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf.
 

Att 90 procent av de tillfrågade tror att lågkonjunkturen kommer att hålla i sig minst sex månader kan ytterligare förlänga den avvaktan som företagarna upplever.
- Det är idag svårare att få ordern i mål. Kunderna håller hårdare i pengarna. Många vågar helt enkelt inte investera, berättar Sanna Arnfjorden Wadström.

Trots de dystra sifforna finns de som är villiga att investera. 64 procent av företagen har kapital, men fler, 75 procent, känner behov av ytterligare ekonomiska resurser för att kunna genomföra möjliga investeringar. Men en alltför ihållande avvaktan riskerar slå mot hela leverantörskedjan och leda till en negativ spiral med minskad efterfrågan och risk för nedskärningar.

Barometern pekar även mot svårighet att generera vinst. Minskad lönsamhet ökar från 28 till 37 procent, sedan förra mätningen. Olika typer av kostnadsökningar har drabbat företagen i omgångar. 51 procent av de tillfrågade företagen tror exempelvis att elpriset fortsatt kommer att påverka resultatet negativt.

 

-Historiskt har avvaktan haft dämpande effekt på tillväxt och investeringar. Så det gäller att våga göra rätt avvägningar för att inte stanna av helt. Dödläget kommer främst ur den ekonomiska osäkerheten, det inhemska och globala läget. Men företagens kämpaglöd brukar synas starkt även i lågkonjunktur.

 

Det finns också en stor investeringsvilja men man vågar inte investera. Det är tydligt att alla kostnader företagen drabbats av de senaste åren skapar försiktighet. Regering och Riksbank behöver snabbt sätta in stimulansåtgärder så framtidstron ökar.

Företagen vill mycket men vågar inte. Många har de sista åren tappat stora marginaler, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Barometern för kvartalet visar även att:

- 75 procent uppger att vi snart är, eller är mitt uppe i en lågkonjunktur
- 59 procent uppger oförändrad produktivitet
- 36 procent uppger att omsättningen blir oförändrad
- 27 procent uppger att kunderna kommer att flytta hem mer produktion
- 18 procent uppger tror att de behöver öka sin personalstyrka

 

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer. Undersökningen har genomförts via enkäter under perioden 2023-10-01—24.

Sinf grundades 1941 och är en arbetsgivarorganisation för industri- och tjänsteföretag. Sinf driver frågor för ett bättre företagsklimat för små- och medelstora företag.

Källa: Sinf

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
volvo front.jpg
scania front.jpg
bottom of page