top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

cyber.jpg

Allför många företag har aldrig testat sin plan för cyberincidenter

En ny internationell studie visar att cirka hälften av alla företag, oavsett bransch och storlek, har en övergripande plan för att hantera cybersäkerhetsincidenter. Samtidigt säger nära en fjärdedel (23 procent) av de större företagen att de aldrig testat sin plan.

 

En orsak kan vara att det upplevs som en komplex, tidskrävande och störande process i en större organisation. Det stämmer inte. I dag kan man testa incidentplaner relativt enkelt med till exempel simulerade attacker.

I undersökningen framgår också att ett av tio företag helt saknar en åtgärdsplan för incidenter som rör cybersäkerheten. Det innebär en stor risk att hamna i en situation där man vid ett cyberangrepp antingen gör fel eller ingenting alls.

– Att ha en plan är förstås bra men om man inte testar den tar man ändå en risk och kan invagga verksamheten i en falsk känsla av säkerhet. Det är särskilt synd i dag då det är fullt möjligt att regelbundet testa sin incidentplan utan att det innebär ett stort och krävande projekt. Vi ser på nära håll att företag som förbereder sig och testar sin beredskap har avsevärt bättre motståndskraft när det gäller att undvika eller begränsa skadorna av ett cyberangrepp, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Lågt självförtroende bland företagen


Studien visar också att självförtroendet att hantera cyberincidenter är relativt lågt. Av de medverkande säger i genomsnitt bara 43 procent att de har förtroende för sitt företags förmåga att hantera cyberrisker, sårbarheter och attacker.

Ladda ner studien ”The CIO report: Leading your business through cyber risk” här»

Källa: Barracuda

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
kornetsakustik.jpg
sciencevillagescandinavia.jpg
outlander.jpg
noxor.jpg
hedinbil.jpg
autolivfront.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
incert.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page