top of page

NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka 

__ANNONSER______________________

chalmers.jpg

QSIP – Den samlande kraften för Svensk forskning och innovation inom kvantteknologi.

Svensk kvantinnovationssatsning lanseras

Chalmers Industriteknik har fått ansvaret och förtroendet att driva en ny, nationell innovationsplattform kring kvantteknik.

Kvantteknologi befinner sig i ett kommersiellt tidigt stadie, men utvecklas snabbt och förväntas i framtiden bli en nyckelteknologi inom områden som hälsa, energi, finans och försvar.

Sverige behöver en sammanhållande kraft för att omsätta kvantforskning till innovation och stärka konkurrenskraften. Därför startar nu innovationsplattformen Quantum Sweden med säte hos Chalmers Industriteknik och med finansiering från Vinnova. Övriga deltagande parter är WACQT-IP, GU Ventures, RISE, innovationskontoren vid Chalmers, KTH, Lunds universitet och Linköpings universitet, samt företagen Ericsson, Scalinq och Con-Science.

Huvudsyftet med plattformen är att bidra med förutsättningar för att den forskning som idag bedrivs vid universitet runt om i Sverige kan utvecklas till tillämpningar och kommersialiseras av svenska företag, ett område där Chalmers Industriteknik är experter. Men också att det blir teknik som integreras i svensk industri och ökar svensk industris konkurrenskraft.

Projektledare på Chalmers industriteknik är Johan Felix, ansvarig för strategisk samverkan och Camilla Johansson, gruppchef för innovationsledning. De pekar på att Sverige behöver kraftsamla, för att inte halka efter jämfört med många andra länder som nu satsar stort på att bygga konkurrenskraft inom kvantteknik. Inte minst handlar det om att behålla ledande forskare och startups. Idag befinner sig kvantutvecklingen i ett kommersiellt tidigt stadie, men på lite längre sikt tror Johan Felix att den blir helt avgörande för svensk konkurrenskraft.

– Vi kommer att bedriva aktiviteter för att det ska utvecklas mer tillämpningar inom det här området, som är ett av de hetaste forskningsområdena i världen” säger Johan Felix.

Projektledarna säger att nu är målet att kommunicera att vi finns och vad vi tänker göra, för att under 2024 börja bygga en nationell arena för samverkan och tillgängliggörande av kompetens, talang, kapital och infrastruktur nödvändiga för att skapa innovation genom kvantteknologi.

Se intervjufilm om QSIP här: https://youtu.be/vJLbgTkTOFg

För mer info, se https://www.vinnova.se/nyheter/2023/11/vinnova-finansierar-svensk-plattform-for-kvantteknologi/

Källa: Chalmers Industriteknik

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page