top of page

NYHETER                                                                                                                     Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Chalmers utvecklar molnbaserade dataområden för industrin i europeiskt digitaliseringsprojekt

En av de viktigaste förutsättningarna för att Europa ska kunna konkurrera globalt är den fortsatta digitaliseringen. Därför bjuder DIGG in svenska forskare, företag och organisationer till DIGITAL, programmet för ett digitalt Europa. Chalmers i Göteborg tillhör en av organisationerna som sökt och fått bidrag genom programmet.

EU-programmet DIGITAL har som mål att stödja Europas inre marknad genom att bygga digital kapacitet och infrastruktur. Fokus ligger på att sprida resultat från forskning till marknaden för att underlätta en bred användning av digital teknik. Allt för att forma och stödja digital omvandling av Sverige och det europeiska samhället. I Sverige ansvarar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, för samordning av programmet.

– Sverige ska vara bland de främsta i världen på att digitalisera. Finansieringen gör att vi kan delta på en europeisk arena och flytta fram svenska positioner inom digitalisering och standardisering av tekniken, säger professor Johan Stahre på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Just nu handlar det mycket om elektrifiering av fordon och produktionen av dessa, och om forskning och utveckling kring batteriets livscykel. Vi samarbetar bland annat med Volvo Cars och Northvolt, samt universitet, forskningsinstitut och företag både i Sverige och utomlands, berättar professor Björn Johansson på Chalmers, som också medverkar i programmet.

– Det hållbara samhället behöver också vara ett digitalt samhälle, där man maximalt utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Dessvärre har inte alla företag, regioner och länder tillräcklig digital mognad och där kommer projektet om samarbete kring dataområden (data spaces) in, avslutar Johan Stahre.

Johan Stahre är chef för avdelningen produktionssystem på Chalmers och leder flera projekt för ökad industriell digitalisering, automatisering och förstärkning av människans roll i framtidens produktions­system. Ett av projekten är det om dataområden (data spaces) som nyligen fått ekonomiskt stöd från EU-programmet DIGITAL. Målet är att förse industrin med spetskompetens och fördelar genom att vara i forskningsfronten inom det som kallas Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

Fokus på dataområden (data spaces)


Regeringen har som mål att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation. För att öka tillgången till data vill man skapa gemensamma dataområden (data spaces) och öka förståelsen i samhället för hur dessa används. Detta kan exempelvis komma till nytta inom europeisk tillverkningsindustri och sjukvård. Samarbete med svenska och europeiska företag som delar samma problem kan ge stora framgångar i arbetet med digitalisering.

Källa: DIGG

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page