NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

byggsektorn.jpg

Återbrukbart byggmaterial

Västsverige vill se ökat återbruk i byggsektorn – presenterar åtgärder för Sveriges riksdag

I Västsverige har ett antal större återbruksprojekt genomförts de senaste åren med goda resultat. För att arbetet med återbruk ska kunna växlas upp och bidra till den nödvändiga klimatomställningen av byggsektorn, behöver ett flertal hinder i lagstiftning och regelverk undanröjas. Byggföretagen i väst, Johanneberg Science Park med flera, presenterar nu en rad åtgärder till nationella beslutsfattare.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Byggsektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Uppemot 60% av utsläppen kan reduceras redan idag med befintlig teknik, om rätt förutsättningar finns.

Ett sätt att minska utsläppen är att arbeta med återbruk av byggprodukter och -material, något som många företag i byggbranschen redan gör eller vill göra mer, men praktiska hinder försvårar idag en större systematik och storskalighet. Det måste ändras för en cirkulär och klimatsmart byggsektor.

I Byggutmaningen Återbruk, som arrangerades av Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park, deltog 11 stora företag i Västsverige som alla förbättrade sitt återbruksarbete. Detta resulterade i en rad åtgärder vi vill se på nationell nivå för en ökad återbrukstakt, bland annat: 

  • Inför en standardmärkning för kvalitetskrav på återbrukat byggmaterial.

  • Tillåt flexibilitet i Plan- och Bygglagen samt Boverkets byggregler för att kunna möta aktuell tillgång på återbrukade produkter.

  • Tillskriv återbrukade produkter ett större ekonomiskt värde för att skapa en konkurrenskraftig marknad.

Källa: Johanneberg Science Park

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg