top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

butik.jpg

Foto: Tina Stafren

Färre butiker har lagts ner - men fortsatt långt till service i många landsbygder

I många landsbygdskommuner är det fortfarande långt till grundläggande service som dagligvaror, drivmedel, läkemedel, post, paket och betaltjänster.

Färre butiker har lagts ner sedan 2015, men det har inte lett till en förbättring av tillgängligheten för alla. I Tillväxtverkets nya rapport Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service sammanfattas utvecklingen och läget i olika delar av landet.

Butiksdöden avstannar

Ett viktigt trendbrott är att antalet dagligvarubutiker inte längre minskar i samma takt som tidigare. I många län har antalet butiker till och med börjat öka något. Framför allt ökar antalet butiker utan fullsortiment, och som ett nytt fenomen, antalet obemannade butiker.

Långt till service i landsbygdskommuner

Stabiliseringen av antalet butiker har inte ökat tillgängligheten till service i hela landet. Stora skillnader finns kvar mellan län och olika typer av kommuner. Invånare i flertalet län har fått det sämre och bara i ett fåtal län utspritt över landet noteras en förbättring. I många kommuner är avstånden till den näst närmaste butiken stora. Samtidigt minskar tillgången till butiker i delar av landet. Det kan vara ett tecken på hög sårbarhet att förlora samhällsviktig service vid eventuella butiksnedläggningar

Obemannade butiker kan underlätta vardagen för invånare och företag

Digitaliseringen av butiker har spelat en betydande roll i omvandlingen av den kommersiella servicen. Jämfört med övriga butiker är obemannade butiker något vanligare på landsbygden, samtidigt som det är svårt att läsa ut en tydlig förändring utifrån den korta tid denna typ av butik har funnits. År 2023 fanns 205 obemannade butiker och 5 800 paketautomater.

- Obemannade butiker och automatiserade lösningar kan underlätta vardagen för många invånare och företag runt om i landet. Utvecklingen går fort och digitaliseringen är en möjlighet, men behöver tillämpas på ett klokt sätt, säger Wolfgang Pichler som är en av författarna bakom rapporten.

Tillväxtverkets stöd och insatser

Offentligt stöd och samverkan mellan olika företag, civilsamhället och offentliga aktörer är fortsatt viktigt för befolkningen i landsbygder. År 2022 fick 269 fullsortimentsbutiker driftsstöd och under 2023 fick 274 butiker särskilt driftstöd om totalt 54,8 miljoner kronor, vilket säkrade att 220 000 människor kunde ha kvar sin närmaste butik.

Trots framsteg kvarstår problem och utmaningar, inte minst vad gäller läkemedelsförsörjning, betaltjänster och lokalsamhällens sårbarhet vid eventuella butiksnedläggningar. Elektrifiering och lokalisering av laddningsstationer behöver också beaktas bättre tillsammans med annan grundläggande kommersiell service, säger Wolfgang Pichler.

I rapporten Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service 2024 beskrivs och analyseras tillgång och tillgänglighet av grundläggande kommersiell service i olika delar av landet. Fokus är på landets gles- och landsbygder, men analysen omfattar hela Sverige.

Källa: Tillväxtverket

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page