NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

kommunikation.jpg

Bristande kommunikation skapar stora säkerhetsrisker i bygg- och anläggningsbranschen

En ny studie från Brilliant Future visar att bygg- och anläggningsbranschens medarbetare upplever stora säkerhetsbrister i det dagliga arbetet. Undersökningen är baserad på kvantitativ data från över 20 000 svar från medarbetarundersökningar och visar även vilka faktorer som ligger bakom säkerhetsriskerna i branschen.

En ny undersökning från det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future visar vilka orsaker som ligger bakom allvarliga säkerhetsrisker i bygg- och anläggningsbranschen. En analys av 20 000 svar från medarbetarundersökningar slår fast att de parametrar som starkt hänger ihop med det upplevda säkerhetsklimatet är den interna kommunikationen och huruvida medarbetare blir involverade i beslut som rör deras arbete.

- Det här är viktiga insikter som branschens ledare måste ta på största allvar. Med hjälp av tydliga instruktioner och genom att prata om möjliga risker i arbetet kan säkerhetsklimatet förbättras för medarbetarna inom bygg- och anläggning. Bristen på kommunikation leder inte bara till allvarliga säkerhetsrisker, det hänger även ihop med andra stora utmaningar som branschen tampas med, till exempel machokultur och jämställdhet, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Chefer inom bygg- och anläggning är sämst på att informera sina medarbetare i jämförelse med chefer i andra branscher. 7 av 10 medarbetare inom bygg- och anläggning upplever att de inte får tillräckligt med information från sin chef, och nästan hälften av medarbetarna i branschen upplever att de inte får regelbunden feedback från sin chef.

- Det här är även en affärskritisk utmaning för branschen. Förmågan att ge bra feedback och förmedla tydliga förväntningar är två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat. Att nå ut med information till medarbetarna är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål. Våra undersökningar visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer, säger Sofie Johansson.

Källa: Brilliant Future

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg