top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

Bästa företagsklimatet i Ängelholms kommun på 13 år

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning där företagare i Sverige ges möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Nu har resultatet kommit där det samlade omdömet för Ängelholms kommun är det högsta på 13 år. Inte sedan 2011 har Ängelholms kommun legat så högt.

Det samlade omdömet för Ängelholms kommun landar i år på 3,99 på en sexgradig skala där 4 motsvarar att företagsklimatet är bra. Det årliga riksgenomsnittet ligger i år på 3,47.

– Näringslivsfrågorna har hög prioritet i Ängelholms kommun och det är mycket glädjande att se hur våra satsningar ger resultat, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2023 har Ängelholms kommun satsat ännu mer på näringslivsutveckling bland annat genom att anställa en näringslivsutvecklare.

– Jätteroligt! Tillsammans har vi tagit nya initiativ för att komma närmare samt skapa en ännu bättre dialog med våra företagare, ett exempel är de näringslivsfrukostar som vi startade upp i höstas, säger Karin Bengtsson, näringslivs- och evenemangsutvecklare i Ängelholms kommun.

En viktig samarbetspartner för kommunens företagsklimatarbete är Ängelholms Näringsliv.

– Vi är mycket nöjda med alla gemensamma ansträngningar för att lyfta ett redan gott företagsklimat i Ängelholm ger frukt. Det är klart sporrande för vårt fortsatta arbete, säger Andreas Jarud, vd, Ängelholms Näringsliv.

I enkätundersökningen får företagarna svara på 10 olika frågor som rör kommunen. Dessa frågor är:

 • Kommunpolitikers attityder

 • Konkurrens från kommunens verksamheter

 • Påverkan av brottslighet/otrygghet

 • Kommunens service och bemötande

 • Tjänstemännens attityder

 • Skolans kontakter med lokala näringslivet

 • Dialogen med beslutsfattare

 • Information till företagen

 • Tillgång till relevant kompetens

 • Upphandling

Jämfört med 2023 tar Ängelholms kommun ett kliv framåt på alla områden utom två. På området ”Kommunens service och bemötande” ligger vi kvar på samma och på området ”Konkurrens från kommunens verksamheter backar kommunen med 0,1”.

I Ängelholm svarade 173 företagare svarade på årets enkät.

Till hösten väntas Svenskt Näringsliv presentera sin årliga ranking av kommunerna utifrån resultatet i enkätundersökningen.

Här är den sexgradiga skalan som kommunernas företagsklimat poängsätts efter:

 • 6 = utmärkt

 • 5 = mycket bra

 • 4 = bra

 • 3 = godtagbart

 • 2 = inte helt godtagbart

 • 1 = dåligt

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
kristianstad front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
sala front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page