top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

avancerade material.jpg

Avancerade material skapar nya hållbara jobb

Avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle. Inom området skapar svenska deeptech företag, små- och medelstora företag och stora bolag nya hållbara arbetstillfällen. Satsningen måste fortsätta och intensifieras, skriver nu SIO Grafen och LIGHTer i ett inspel till regeringen.

Nästa år presenterar regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu har SIO Grafen och LIGHTer lämnat sitt inspel där de bägge strategiska innovationsprogrammen slår fast vikten av en betydande svensk satsning på avancerade material.

– Sverige har en stark internationell ställning inom avancerade material. Nu behöver vi fortsätta den långsiktiga, målmedvetna och intensiva satsningen inom området för att förbättra svenska företags tillväxt, dess innovations- och konkurrenskraft, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen.

– Vi måste skapa ett innovationsklimat där startups, scaleups, små och stora företag fortsätter att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Ett nytt, nationellt program inom avancerade material ger fortsatt utveckling av hållbara lösningar och är rätt väg framåt, säger Cecilia Ramberg, programchef LIGHTer.

Förslaget i korthet:

• En minst nioårig satsning på ett program för avancerade material.

• Stöd till både idéer med hög risk och mer mogna lösningar.

• Öronmärkta medel till utveckling av nya företag samt små- och medelstora företag.

• Skapa en gemensam plattform för avancerade material.

• Skapa bryggor till materialprogram på nationell och EU-nivå.

• Skapa goda förutsättningar för svenska aktörer att medverka i de kommande stora materialprogrammen på EU-nivå.

Läs hela inspelet från SIO Grafen och LIGHTer här!

Fakta SIO Grafen och LIGHTer

Två strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Bägge programmen är aktörsstyrda och samlar hundratals svenska företag tillsammans med akademi, institut och offentlig sektor.

SIO Grafen arbetar för att öka svenska företags konkurrenskraft genom att ta grafen och andra tvådimensionella material från labbet till industrin.

 

Programmet har Stiftelsen Chalmers Industriteknik som värdorganisation.

LIGHTer är ett en branschöverskridande forsknings- och innovationssatsning med syftet att stimulera utveckling av lättviktsteknologier med fokus på produktion, produktutveckling och material. Programmet har RISE som värdorganisation.  ( Källa: Sio Grafen )

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
eldon.gif
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page