top of page

NYHETER                                                                                                               Kommententera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Undersökningen genomfördes under februari och mars 2024 bland 2380 respondenter och har fokuserat på konsumenternas aktuella köpvanor av alkoholhaltiga drycker på nätet samt deras förväntade beteendeförändringar i framtiden. Detta är det tredje året undersökningen genomförs av Verian på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen.

E-handeln av alkohol fortsätter att minska jämfört med pandemiåren. En av fem har handlat mindre alkohol på nätet det senaste året och en fjärdedel av svenskarna beställde någon gång alkohol på nätet under 2023. Mönstret stämmer överens med de föregående undersökningarna och nedgången över tid är tydlig. Av de personer som handlat alkohol online har en överväldigande majoritet gjort sina inköp via Systembolaget. Kundnöjdheten hos Systembolaget fortsätter allt jämnt att vara hög. Nio av tio uppger att de är nöjda med Systembolaget.se som helhet. Bland de som handlat alkohol online på Systembolaget.se är det dock tydligt att man är mindre nöjd med fraktpris och leveransfönster än med andra aspekter på inköpet.

Efter domen i Winefinder-målet står det klart att alternativa leverantörer inom online-handeln kan verka legalt vid sidan av Systembolaget. Tre av fem respondenter är medvetna om att e-handel från andra leverantörer är ett legalt alternativ. Konsumenterna visar också en stor öppenhet inför dessa alternativ. Nästan hälften av de som handlat på Systembolaget.se kan även tänka sig att handla från andra alternativ.

- Vi ser en generell nedgång av e-handeln med alkohol. Det beror sannolikt på det ekonomiska läget och att pandemieffekten med ökad näthandel nu i stort sett är borta. Samtidigt ser vi också tecken på att Systembolagets utmaningar med leveransfönster och fraktpriser kan spela in. Här finns det anledning att fundera på hur e-handeln kan underlättas så att de konsumenter som söker sig till e-handel även framgent känner att Systembolaget är det mest attraktiva alternativet, säger Joel Furvik, opinionsbildande projektledare på SVL

Trots minskningen har e-handeln med alkohol stor potential framåt. Av de som idag inte handlar alkohol på nätet är det en majoritet som kan tänka sig detta i framtiden och fler är öppna för att handla från andra aktörer än Systembolaget. Samtidigt är det färre som tror att deras näthandel av alkohol kommer vara större om tre år.

- Öppenheten gentemot framtida inköp fortsätter vara stark och vi ser att det framför allt drivs av att den yngre generationen är mer öppen för e-handel. Eftersom en överväldigande majoritet av e-handeln fortsatt sker via Systembolaget ser vi att regeringen måste ge Systembolaget förutsättningar att möta konsumenternas efterfrågan, och då är framför allt utökade leveransfönster en viktig komponent, säger Joel Furvik.

Källa: SVL

 

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page