top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_______________________

ai.jpg

Ojämn kunskap men stort intresse för AI i fastighetsbranschen. Bild framtagen med hjälp av Dall-E

Intresset för AI stort i fastighetsbranschen

90 procent av de tillfrågade saknar riktlinjer kring AI.

–Artificiell intelligens sägs vara större än den industriella revolutionen, alla kommer att påverkas på olika sätt. Vi gick därför ut och frågade våra medlemmar om deras inställning till AI, och var de befinner sig i anpassandet till den nya digitala tekniken, säger Johan Mann, vd på Fastigo.

Av enkätsvaren framgår att:

 • Intresset för AI stort i branschen
  65 procent uppger att AI är en spännande möjlighet och nästan lika många att det är något de kommer att behöva arbeta med i framtiden. Det är främst inom textstöd och rapportskrivning samt området energibesparing som respondenterna ser att AI kommer att användas.

 • AI ersätter inte personal
  Fler än hälften kommer att utbilda personalen i AI, och bara sex procent menar att de kommer att ersätta personal med AI. 80 procent tycker att automatisering och effektivisering av stora datamängder är den stora vinsten med AI, men även övervakning och justering av energiförbrukning.

 • Risker och blandade känslor inför chatbottar
  62 procent ser att chattbottar kan hjälpa till att öka tillgängligheten för kunder/hyresgäster, men 35 procent tror att det kan leda till försämrade kundrelationer då chattboten upplevs som okunnig och opersonlig. Hela 75 procent ser säkerhetsutmaningar som en negativ effekt av AI. Detta även kring integritet och känslig data där 59 procent ser att AI kan ha en negativ effekt.

 • Utvecklingsbehovet kring AI-relaterade frågor anmärkningsvärt stort
  Hela 90 procent anger att de inte har någon policy/riktlinje framtagen. Bland privata och bland mikroföretag är det hela 100 procent som inte har, men bland kooperativa företag är det över hälften som har en policy på plats. 79 procent uppger att kunskapsnivån inom AI i organisationen är otillräcklig.

70 procent av de svarande företagen ser utifrån sin roll som arbetsgivare allmänt positivt på utvecklingen i sina företag det närmaste året, även om flera nämner att det ekonomiska läget fortfarande oroar.

–Det är centralt för oss på Fastigo att vi vet hur våra medlemsföretag i fastighetsbranschen tänker och agerar i olika frågor. Vi kommer att titta vidare på hur vi kan stötta våra medlemmar inom AI, säger Johan Mann.

Källa: Fastigo

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page