top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

 

Mäklarsamfundet: Fler ägarlägenheter kan stärka Sveriges konkurrenskraft

Mäklarsamfundet välkomnar bostadsminister Andreas Carlssons förslag om fler vägar till ägt boende. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över en lagreglerad modell för hyrköp och utvidgning av systemet för ägarlägenheter.

- Många internationella talanger är obekväma med bostadsrättsystemet, och har inte tillräckligt med ködagar för att flytta till en hyresrätt. Fler ägarlägenheter kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att öppna dörren för fler talanger som vill arbeta i Sverige, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Ägarlägenheter har funnits sedan 2009, men är fortfarande ovanliga i Sverige. Att kommuner sällan säljer mark, och startar detaljplaneprocesser, för produktion av ägarlägenheter missgynnar boendeformen. Andra anledningar till att ägarlägenheter är ovanliga innefattar att det inte går att ombilda till ägarlägenheter på samma sätt som hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter, högre flyttskatter än bostadsrätter, och att banker ibland varit restriktiva i kreditgivningen till ägarlägenheter.

Regeringens utredare ska, utöver att titta på utvidgningen av systemet med äganderätter, också utreda en lagreglerad modell för hyrköp. En modell som Mäklarsamfundet efterfrågat.

- Att sänka trösklarna in till bostadsmarknaden behövs både för att tackla arbetskraftsbristen och för att fler ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Hyrköp kan ge den som står utanför bostadsmarknaden möjligheten att ta steget in, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Regeringen kommer nu att tillsätta en utredning som ska se hur modeller för hyrköp och äganderättslägenheter kan förbättras genom ny lagstiftning.

- Ökat hemägande är bra för samhället. Enligt forskning tar hemägare ett större ansvar för sitt grannområde, får en starkare privatekonomi och bidrar mer till civilsamhället. En fördel med ägarlägenheter jämfört med bostadsrätter är också att köparen inte påverkas av föreningens eventuella skulder, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Utöver att förstärka möjligheten att äga sin bostad kan ett ökat ägandeskap på bostadsmarknaden bidra till ett större utbud på andrahandshyresmarknaden, vilket på sikt kan sänka priserna för den som hyr i andrahand i stora delar av Sverige.

Källa: Mäklarsamfundet

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page